`

کتاب درسی ریاضی عمومی (1) رشته ریاضی و آمار

کارشناسی علوم پایه آمار

نویسنده: ابراهیم احمد پور، آنه گلدی مهمیانی

عناوین موجود در کتاب درسی :
1- تابع
2- حد و پیوستگی توابع
3- مشتق
4- کاربرد های مشتق
و...
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 4
ثبت شده در 16 دی 98