`

جزوه آموزشی مبحث انتگرال درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار (2) رشته حسابداری

کارشناسی مدیریت، حسابداری و اقتصاد حسابداری

مناسب برای کد دروس و رشته‌های زیر

1111006 : ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (2)
- مدیریت دولتی

1111010 : ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
- مدیریت صنعتی

1111013 : ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
- حسابداری

1111015 : ریاضیات پایه و مقدمات آمار (2)
- حسابداری
- علوم اقتصاد نظری
- مدیریت صنعتی
- مدیریت دولتی
- مدیریت جهانگردی
- مدیریت بازرگانی

1111118 : ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (2)
- مدیریت بازرگانی

1111496 : ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
- مدیریت صنعتی
- مدیریت دولتی
- مدیریت بازرگانی

1218795 : ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (2)
- مدیریت امور گمرکی
- مدیریت بیمه

1222196 : ریاضیات در برنامه ریزی
- برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 626
ثبت شده در 25 آبان 97