`

جزوه آموزشی مکاتبات تجاری و گزارش نویسی (1214165) کارشناسی رشته‌ی حسابداری

کارشناسی مدیریت، حسابداری و اقتصاد حسابداری

خلاصه کامل و جامع کتاب گزارش نویسی مهدی ماحوزی انتشارات زوار صفحات ۵۵ تا ۲۳۵ منبع درس مکاتبات تجاری و گزارش نویسی
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 1692
ثبت شده در 22 خرداد 98