`

جزوه روانشناسی شخصیت مناسب برای رشته‌های روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

کارشناسی علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی

تهیه کننده : عبدالحسين تفضلی مقدم

عناوین موجود در جزوه آموزشی :
1_ مقدمات و تعاريف
2_ عوامل بوجود آورنده شخصيت
3_ روانشناسي رشد شخصيت
4_ نظريه ھاي شخصيت
و...

1211375 : روانشناسی شخصیت
- امور تربیتی

1211407 : روانشناسی شخصیت (نظریه‌ها و مفاهیم)
- روانشناسی عمومی
- مشاوره و راهنمایی
- علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی
- علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

1211521 : روانشناسی شخصیت
- مشاوره گرایش مشاوره مدرسه
- مشاوره گرایش مشاوره شغلی
- مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی
- مشاوره گرایش مشاوره خانواده

1211620 : روانشناسی شخصیت
- علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی
- علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
- علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی
- علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه

1217014 : شخیصت (نظریه‌ها و مفاهیم)
- روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی
- روانشناسی عمومی

1217099 : روانشناسی شخصیت
- علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی

1217238 : روانشناسی شخصیت
- روانشناسی گرایش روانشناسی شخصیت
- روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی
- روانشناسی گرایش روانشناسی
- روانشناسی
- مشاوره
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 21
ثبت شده در 2 بهمن 98