`

جزوه درسی سنجش و اندازه گیری بر اساس کتاب دکتر سیف مناسب رشته علوم تربیتی

کارشناسی علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی

نویسنده: دکتر علی اکبر سیف

عناوین موجود در جزوه آموزشی:
1- تعریف آزمون
2- دلایل استفاده از آزمون‌ها
3- تعریف آزمون‌های استعداد
4- تعریف آزمون‌های عاطفی
و...

1211015 : سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی
- علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی
- علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

1211313 : ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
- آموزش و پرورش ابتدایی

1211627 : سنجش و اندازه گیری
- علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی
- علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
- علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی
- علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 55
ثبت شده در 2 بهمن 98