`

کتاب فیزیک پایه (4) دکتر جنوبی مناسب رشته فیزیک

کارشناسی علوم پایه فیزیک اتمی و مولکولی

تالیف : دکتر محمود جنوبی

فهرست مطالب :
1_ مقدمه اي بر فيزيك و تاريخ فيزيك در قرن
2_ نظرية نسبيت خاص
3_ خواص ذره اي امواج
4_ خواص موج گونه ذرات و اصل عدم قطعيت
و...
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 17
ثبت شده در 20 اردیبهشت 99