سوالات امتحان درس تاریخ عقاید اقتصادی دانشگاه پیام نور + پاسخ کلیدی | نیم سال اول 98-97


این آزمون به صورت همزمان برای دروس و رشته های زیر برگزار شده است:

1221096 : تاریخ عقاید اقتصادی
- علوم اقتصاد نظری
- علوم اقتصادی


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 5