سوالات امتحان درس مقرارت ملی ساختمان کارشناسی و کارشناسی ارشد پیام نور | نیم سال اول 98-97


این آزمون به صورت همزمان برای دروس و رشته های زیر برگزار شده است:

1313122 : مقرارت ملی ساختمان
- مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
- مهندسی عمران


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 3

دانلود : 4
ثبت شده در 8 فروردین 98