سوالات امتحان درس حقوق جزای عمومی (3) کارشناسی پیام نور + پاسخ کلیدی | نیم سال دوم 98-97


این آزمون به صورت همزمان برای دروس و رشته های زیر برگزار شده است:

1223028 : حقوق جزای عمومی (3)
- حقوق


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 4

دانلود : 4
ثبت شده در 20 خرداد 98