سوالات امتحان درس محاسبات عددی کارشناسی پیام نور + پاسخ کلیدی و تشریحی | تابستان 98


این آزمون به صورت همزمان برای دروس و رشته های زیر برگزار شده است:

1115075 : روش‌های محاسبات عددی
- مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
- مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار

1115179 : روش‌های محاسبات عددی
- مهندسی مدیریت پروژه
- مهندسی مدیریت اجرایی
- مهندسی صنایع

1511075 : محاسبات عددی
- مهندسی برق گرایش الکترونیک
- مهندسی برق گرایش قدرت
- مهندسی برق گرایش کنترل
- مهندسی برق گرایش مخابرات
- مهندسی پزشکی گرایش بالینی
- مهندسی پزشکی گرایش مهندسی پزشکی
- مهندسی مکانیک
- مهندسی هوا فضا
- مهندسی مواد و متالوژی
- مهندسی متالوژی صنعتی
- مهندسی پلیمر گرایش صنایع پلیمر
- مهندسی پلیمر گرایش علوم و تکنولوژی رنگ
- مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی و گاز
- مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
- مهندسی شیمی گرایش مهندسی شیمی
- مهندسی صنایع
- مهندسی عمران
- مهندسی نقشه برداری
- مهندسی مکانیک گرایش تأسیسات
- مهندسی مکانیک گرایش جامدات
- مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات
- مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
- مهندسی رباتیک

1511076 : روش‌های محاسبات عددی
- مهندسی راه آهن گرایش سازه‌های ریلی
- مهندسی راه آهن گرایش بهره برداری
- مهندسی راه آهن گرایش جریه

1511080 : محاسبات عددی
- مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک
- مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 4

دانلود : 189
ثبت شده در 19 شهریور 98