فایل بفرست، کسب درآمد کن!
شما میتوانید با ارسال فایل های نمونه سوال، پاسخ کلیدی یا تشریحی یا انواع جزوات و فایل های آموزشی با نام خودتون در فروش مشارکت و کسب درآمد کنید. برای اطلاعات بیشتر راهنمای ارسال فایل در گاما را مطالعه کنید.


راهنمای ارسال فایل در گاما