`

جزوه آموزشی نقشه کشی و نقشه خوانی مهندسی (۱) ویژه رشته مهندسی مکانیک

کارشناسی فنی و مهندسی مهندسی مکانیک تأسیسات

عناوین موجود در جزوه آموزشی :
1_ تعريف نقشه، چگونگي ايجاد تصوير، انواع تصوير، رسم سه تصوير
2_ اصل ارتباط بين تصاوير و كاربردآن، رسم شش تصوير
3_ اصول كلي نقش ه خواني، مجهو ل يابي براي پروش قدرت تجسم
4_ رو ش هاي آناليز سطح و حجم در شناخت و تجسم از روي تصاوير موجود
و...

1315004 : نقشه کشی صنعتی (1)
- مهندسی مکانیک گرایش تأسیسات
- مهندسی مکانیک گرایش جامدات
- مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات
- مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 228
ثبت شده در 25 اسفند 99