`

جزوه درسی شناخت مصالح ساختمانی منبع آموزشی برای رشته‌ مهندسی معماری

کارشناسی هنر و معماری مهندسی معماری

تهیه کنندگان : عزیز رنجبری ، سھند خلیل زاده تبریزی

عناوین موجود در جزوه آموزشی :
1_ گچ (GYPSUM)
2_ آهک (LIME)
3_ سیمان (CEMENT)
4_ قیر (ASPHALT –BITUMEN –TAR)
و...

1120013 : مصالح ساختمانی
- مهندسی معماری

1814030 : مصالح ساختمانی
- مهندسی معماری

1815008 : شناخت مواد و مصالح
- مرمت بناهای تاریخی
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 344
بروزرسانی شده در 21 دی 98