`

حل المسائل درسی دینامیک از هیبلر ویژه رشته مهندسی مکانیک و هوا فضا

کارشناسی فنی و مهندسی مهندسی مکانیک تأسیسات

نویسنده : Hibbeler

1315013 : دینامیک
- مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی
- مهندسی هوا فضا
- مهندسی مکانیک گرایش تأسیسات
- مهندسی مکانیک گرایش جامدات
- مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات
- مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 5138
ثبت شده در 31 اردیبهشت 00