`

جزوه درسی شبکه‌های کامپیوتری (1) از دکتر طرقی حقیقت ویژه رشته مهندسی فناوری اطلاعات

کارشناسی فنی و مهندسی مهندسی فناوری اطلاعات

مدرس : دکتر ابوالفضل طرقی حقیقت

عناوین موجود در جزوه درسی :
1_ مفاهیم بنیادی انتقال داده ها و شبکه های کامپیوتری
2_ آنالیز سیگنال ها و عوامل ایجاد خطا در سیستم های انتقال داده
3_ استاندارد های واسط
4_ کد گذاری و مدلاسیون
و...

1115147 : شبکه‌های کامپیوتری (1)
- مهندسی فناوری اطلاعات

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 2716
ثبت شده در 31 اردیبهشت 00