`

جزوه درسی ماشین آلات ساختمانی در راهسازی از استاد مرتضوي ویژه رشته مهندسی عمران

کارشناسی فنی و مهندسی مهندسی عمران

مدرس: سید امیررضا مرتضوي

عناوین موجود در جزوه درسی :
1_ لودر
2_ انواع لودر
3_ قسمت هاي اصلی لودر
4_ عملکرد ماشین در انواع خاك و سنگ
و...

1313133 : ماشین آلات ساختمانی در راهسازی
- مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
- مهندسی عمران

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 4101
ثبت شده در 31 اردیبهشت 00