`

جزوه درس جنین شناسی مقایسه‌ای جانوران ارشد زیست شناسی جانوری منبع کد درس 1112127

کارشناسی ارشد علوم پایه زیست شناسی جانوری زیست شناسی سلولی و تکوینی

تهیه کننده: دکتر اکبر کریمی

عناوین موجود در جزوه:
1- چرخه زندگی و مفهوم لارو
2- اسفنج ها و مرجانیان
3- کرم‌های پهن و نماتدا
4- شکم پایان و بند پایان
و...


1112127 : جنین شناسی مقایسه‌ای جانوران
- زیست شناسی جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی
- زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
- زیست شناسی جانوری گرایش بیو سیستماتیک
- زیست شناسی جانوری گرایش علوم جانوری
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 94
ثبت شده در 9 دی 98