`

جزوه درسی آیین دادرسی مدنی (1) منبع کد درس 1223026 رشته حقوق

کارشناسی الهیات و علوم اسلامی حقوق

تهیه کننده: دکتر عباس کریمی

عناوین موجود در کتاب:
1_ مراجع شبه قضایی
2_ مراجع قضایی دادگستری
3_ قواعد صلاحیت ذاتی
4_ قواعد صلاحیت نسبی
و...

1223026 : آیین دادرسی مدنی (1)
- حقوق
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 351
ثبت شده در 15 دی 98