`

جزوه آموزشی مبانی مهندسی برق (1) منبع آموزشی رشته‌های فنی و مهندسی

کارشناسی فنی و مهندسی مهندسی مکانیک تأسیسات

تهیه کننده : مهندس عبدالله زاده

1122010 : مبانی مهندسی برق
- مهندسی مدیریت پروژه
- مهندسی مدیریت اجرایی
- مهندسی صنایع

1319006 : مبانی مهندسی برق و الکترونیک
- مهندسی هوا فضا
- مهندسی راه آهن گرایش جریه

1319007 : مبانی مهندسی برق
- مهندسی مکانیک
- مهندسی مواد و متالوژی
- مهندسی متالوژی صنعتی
- مهندسی نفت گرایش صنایع نفت
- مهندسی نفت گرایش طراحی فرآیندهای صنایع نفت
- مهندسی راه آهن گرایش بهره برداری

1319034 : مبانی مهندسی برق (1)
- مهندسی نفت گرایش صنایع نفت
- مهندسی مکانیک گرایش تأسیسات
- مهندسی مکانیک گرایش جامدات
- مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات
- مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 689
ثبت شده در 16 دی 98