`

کتاب درسی ریاضی عمومی (1) منبع آموزشی رشته شیمی، زیست و فیزیک

کارشناسی علوم پایه فیزیک اتمی و مولکولی

تهیه کننده: جلیل واعظی

عناوین موجود در کتاب درسی:

1- رابطه و تابع
2- مختصات قطبی
3- اعداد مختلط
4- حد و پیوستگی
و...

1111018 : ریاضی عمومی (1)
- فیزیک گرایش اتمی و مولکولی
- فیزیک گرایش حالت جامد
- فیزیک گرایش هسته‌ای

1111024 : ریاضی عمومی (1)
- شیمی گرایش محض
- شیمی گرایش کاربردی
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 194
ثبت شده در 16 دی 98