`

جزوه‌ی خلاصه نکات درسی کتاب اقتصاد خرد رشته مدیریت و حسابداری دکتر پژویان

کارشناسی مدیریت، حسابداری و اقتصاد حسابداری

گردآورنده: مسعود حسینی دلوئی

مناسب برای دانشجویانی که کد دروس زیر را در رشته‌های مختلف اخذ کرده‌اند.

1218004 : اصول علم اقتصاد (1) خرد- جهانگردی
- مدیریت جهانگردی

1218792 : اقتصاد خرد
- مدیریت امور گمرکی

1221011 : اقتصاد خرد
- مدیریت صنعتی

1221018 : اصول علم اقتصاد (1)
- حسابداری

1221026 : اقتصاد خرد
- مدیریت بازرگانی

1221036 : اقتصاد خرد
- حسابداری
- علوم اقتصاد نظری
- مدیریت صنعتی
- مدیریت دولتی
- مدیریت جهانگردی
- مدیریت بازرگانی

1221299 : اقتصاد خرد
- مدیریت بیمه

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 2302
ثبت شده در 25 آبان 97