`

جزوه آموزشی درس هوش مصنوعی رشته مهندسی کامپیوتر

کارشناسی فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

تهیه کننده: مصطفی قبانی آرانی

عناوین موجود در جزوه آموزشی :
1- عامل های هوشمند
2- حل مسئله از طریق جستجو
3- جستجو و اکتشاف آگاهانه
4- مسائل ارضای محدودیت CSP
و...


1115101 : هوش مصنوعی
- مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

1115156 : هوش مصنوعی
- مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم‌های چند رسانه‌ای
- مهندسی فناوری اطلاعات
- علوم کامپیوتر

1119012 : هوش مصنوعی
- علوم کامپیوتر

1322019 : هوش مصنوعی و سیستم‌های خبره
- مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز
- مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات
- مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
- مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن
- مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری
- مهندسی رباتیک

1322103 : مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی
- مهندسی کامپیوتر گرایش مهندسی کامپیوتر
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 548
ثبت شده در 20 دی 98