`

جزوه آموزشی حسابرسی (2) رشته کارشناسی حسابداری

کارشناسی مدیریت، حسابداری و اقتصاد حسابداری

تهیه کننده: بهرام بابازمانی تبار

فصل اول: مروری بر اصول حسابرسی 1
فصل دوم: حسابرسی موجودی‌های نقد و اوراق بهادار قابل داد و ستد
فصل سوم: رسیدگی به حساب‌های دریافتنی و اسناد دریافتنی و معاملات فروش
فصل چهارم : موجودی‌های مواد و کالا و بهای تمام شده کالای فروش رفته
فصل پنجم: حسابرسی دارایی‌های ثابت مشهود
فصل ششم: حسابها و اسناد پرداختنی
فصل هفتم: بدهی‌های بلند مدت و حقوق صاحبان سرمایه
فصل هشتم: رسیدگی به حساب‌های سود و زیانی
فصل نهم: گزارشگری
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 916
ثبت شده در 26 آبان 97