`

جزوه آموزشی کاربرد کامپیوتر در حسابداری با کد 1115012 رشته حسابداری

کارشناسی مدیریت، حسابداری و اقتصاد حسابداری

دانشگاه آزاد شهر قدس- شهریار
استاد اسماعیلی عقدا

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 217
ثبت شده در 27 آبان 97