`

جزوه آموزشی آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات اجتماعی) دکتر صدیق سروستانی

کارشناسی علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی عمومی

تهیه کننده: دکتر رحمت الله صدیق سروستانی

عناوین موجود در جزوه آموزشی:
1- چرا مردم کج رفتاری می‌کنند؟
2- کج رفتاری های اقتصادی
3- کج رفتاری علیه مشتریان
4- کج رفتاری علیه محیط زیست
و...

1211360 : آسیب شناسی اجتماعی
- مشاوره و راهنمایی

1217250 : آسیب شناسی اجتماعی
- روانشناسی
- مشاوره

1222014 : جامعه شناسی انحرافات اجتماعی
- برنامه ریزی رفاه اجتماعی
- پژوهشگری اجتماعی
- جامعه شناسی

1222063 : آسیب شناسی اجتماعی
- روانشناسی عمومی

1222141 : جامعه شناسی انحرافات اجتماعی
- مددکاری اجتماعی

1222210 : انحرافات و سیاست اجتماعی
- برنامه ریزی اجتماعی تعاون و رفاه
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 724
ثبت شده در 22 دی 98