`

جزوه آموزشی درس روانشناسی سیاسی با کد درس 1217230 رشته روانشناسی

کارشناسی علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی

تهیه کننده: طاھر محبوبی

عناوین موجود در پاورپوینت آموزشی:
1- روانشناسی و سیاست
2- شخصیت و سیاست
3- برخی از دیدگاه‌ھای نظری درباره...
4- ریخت‌ھا و رگه‌ھای شخصیت و سیاست
و...

1217230 : روانشناسی سیاسی
- روانشناسی
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 115
ثبت شده در 22 دی 98