`

جزوه آموزشی حقوق مدنی (3) کلیات قراردادها مناسب کد درس 1223032 رشته حقوق

کارشناسی الهیات و علوم اسلامی حقوق

عناوین موجود در جزوه آموزشی :
1- تعریف عقد
2- تعهد
3- عمل حقوقی
4- واقعه حقوقی
و...


1223032 : حقوق مدنی (3) کلیات قراردادها
- حقوق گرایش حقوق بین الملل
- حقوق گرایش حقوق خصوصی
- حقوق
- حقوق
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 215
ثبت شده در 23 دی 98