`

جزوه آموزشی حقوق مدنی (4) الزامات خارج از قرارددها با کد درس 1223039 مناسب رشته حقوق

کارشناسی الهیات و علوم اسلامی حقوق

عناوین موجود در جزوه آموزشی :
1- قواعد عمومی مسئولیت مدنی و جبران‌ها
2- نظریات اساسی در مسئولیت مدنی
3- ارکان مسئولیت مدنی
4- علل خارجی و تاثیر آن بر مسئولیت مدنی
و...


1223039 : حقوق مدنی (4) الزامات خارج از قرارددها
- حقوق
- حقوق
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 78
ثبت شده در 23 دی 98