`

جزوه آموزشی ریاضی (1) فاطمه قزلباش

کارشناسی مدیریت، حسابداری و اقتصاد حسابداری

جزوه ریاضی فاطمه قزلباش
شامل مباحث:
+ ديفرانسيل و انتگرال
+ انتگرال معين
+ توابع معکوس، لگاريتمی، نمايی و هذلولوی
+ روشهای انتگرال گيری
+ کاربردهای انتگرال معين
+ انتگرالهای مجازی
+ دنباله‌ها و سری‌های نامتناهی
+ آشنايی با اعداد مختلط
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 345
ثبت شده در 4 آذر 97