`

جزوه درسی حقوق تجارت (1) تجار و اعمال تجاری بر اساس کتاب دکتر ربیعا اسکینی رشته حقوق

کارشناسی الهیات و علوم اسلامی حقوق

عناوین موجود در جزوه آموزشی :
1- تعریف حقوق تجارت
2- مفهوم تجارت
3- تاریخچه حقوق تجارت
4- منابع حقوق تجارت
و...


1218718 : حقوق تجارت
- مدیریت امور بانکی

1223029 : حقوق تجارت (1) اشخاص
- حقوق

1223223 : حقوق تجارت (1) تجار و اعمال تجاری
- حقوق
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 1145
ثبت شده در 23 دی 98