`

جزوه درسی آیین دادرسی کیفری (2) منبع آموزشی کد درس 1223049 رشته حقوق

کارشناسی الهیات و علوم اسلامی حقوق

عناوین موجود در جزوه آموزشی :
1- اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی
2- ویژگی های تحقیقات مقدماتی
3- صلاحیت مراجع کیفری
4- اقدامات تحقیقی و ضوابط لازم الرعایه
و...

1223049 : آیین دادرسی کیفری (2)
- حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
- حقوق
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 30
ثبت شده در 24 دی 98