`

جزوه خلاصه حسابداری میانه (1) رشته حسابداری پیام نور

کارشناسی مدیریت، حسابداری و اقتصاد حسابداری

مؤلفان: مھدی مشکی، عبدالکریم مقدم

تهیه کننده: علیرضا غلامی کیان

عناوین موجود در جزوه آموزشی:
1- حسابداری سرمایه گذاری های کوتاه مدت
2- حسابداری مطالبات
3- حسابداری موجودی کالا
4- حسابداری دارایی ثابت مشهود و نامشهود
و...


1214022 : حسابداری میانه (1)
- حسابداری
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 588
ثبت شده در 24 دی 98