`

جزوه امتحانی مدیریت مالی (2) رشته حسابداری و مدیریت

کارشناسی مدیریت، حسابداری و اقتصاد حسابداری

تهیه کننده: محمدرضا ختائی

عناوین موجود در جزوه آموزشی:
1- مدیریت دارایی های جاری
2- تامین مالی کوتاه مدت
3- مدیریت سرمایه در گردش
4- تامین مالی میان مدت و بالا مدت
و...

1214035 : مدیریت مالی (2)
- حسابداری

1214072 : مدیریت مالی (2)
- مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
- مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی
- مدیریت بازرگانی

1214164 : مالی (۲)
- حسابداری

1218730 : مدیریت مالی (2)
- مدیریت امور بانکی
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 1813
ثبت شده در 24 دی 98