`

جزوه خلاصه کتاب پول و ارز و بانکداری دکتر پژویان

کارشناسی مدیریت، حسابداری و اقتصاد حسابداری

تهیه کنندگان: علی رضازاده، بهنام نجار پور، حجت بنی ادم

عناوین موجود در جزوه آموزشی:
1- تاریخچه پیدایش پول و بانک داری
2- بانک های بازرگانی و اعتبارات
3- سپرده بانکی
4- ارزش پول
و...

1214071 : پول و ارز و بانکداری
- حسابداری
- علوم اقتصاد نظری
- مدیریت صنعتی
- مدیریت دولتی
- مدیریت جهانگردی
- مدیریت بازرگانی

1218741 : پول و بانک
- مدیریت امور بانکی

1221020 : پول و ارز و بانکداری
- حسابداری
- مدیریت بیمه

1221093 : پول و بانکداری
- علوم اقتصاد نظری
- علوم اقتصادی
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 356
ثبت شده در 24 دی 98