`

جزوه مهندسی نرم افزار دکتر اسلام ناظمی مناسب رشته مهندسی کامپیوتر

کارشناسی فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

عناوین موجود در جزوه آموزشی:
1- مدل سازی تحلیل نیازها
2- اصول و مفاهیم و طراحی نرم افزار
3- طراحی معماری نرم افزار
4- طراحی واسط کاربر
و...


1322021 : مهندسی نرم افزار
- مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 546
ثبت شده در 25 دی 98