`

جزوه سازمان‌ها و قوانین آموزش و پرورش ویژه دانشجویان رشته علوم تربیتی

کارشناسی علوم تربیتی و روانشناسی علوم تربیتی مدیریت برنامه ریزی آموزشی

عناوین موجود در جزوه آموزشی:

1- کلیاتی درباره سازمان و شیوه‌ھای اداره آموزش و پرورش
2- کلیاتی درباره قوانین و مقررات آموزشی
3- سازمان اداری آموزش و پرورش ایران و اھم قوانین آموزشی
4- سازمان اداری و تشکیلات کنونی وزارت آموزش و پرورش
و...

1211032 : سازمان و قوانین آموزش و پرورش
- علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی

1211650 : سازمان‌ها و قوانین آموزش و پرورش
- علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی
- علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
- علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی
- علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 565
ثبت شده در 26 دی 98