`

خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک دکتر فروزنده دهکردی

کارشناسی مدیریت، حسابداری و اقتصاد مدیریت بازرگانی

نویسنده: محمد مهدی پرهیزگار

عناوین موجود در جزوه آموزشی:
1- تعاریف و مفاهیم فرایند مدیریت استراتژیک
2- مدل های تدوین استراتژی
3- تدوین اهداف بلند مدت و انواع استراتژی های اصلی
4- مفاهیم متغیرهای اساسی استراتژیک سازمانی
و...


1218129 : مدیریت استراتژیک
- مدیریت بازرگانی
- مدیریت امور گمرکی
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 509
ثبت شده در 27 دی 98