`

نکات و مطالب مهم کتاب روانشناسی کار (کاربرد روانشناسی در کار، سازمان و مدیریت)

کارشناسی مدیریت، حسابداری و اقتصاد مدیریت بازرگانی

نویسنده: دکتر محمود ساعتچی

عناوین موجود در جزوه آموزشی:
1- مطالعه علمی رفتار و فرایند های ذهنی موجود زنده
2- تاریخچه، تعریف و قلمر و روانشناسی کار
3- تفاوت های فردی و شخصیت در کار
4- رابطه افراد با سازمان ها و شخصیت های دشوار
و...

1217147 : روانشناسی کار
- مدیریت بازرگانی
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 199
ثبت شده در 27 دی 98