`

جزوه مدیریت تولید و عملیات مناسب رشته مدیریت صنعتی

کارشناسی مدیریت، حسابداری و اقتصاد مدیریت صنعتی

عناوین موجود در جزوه آموزشی:
1- سیر تحولی سیستم های تولیدی
2- مدیریت زنجیره تأمین
3- مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
4- تولید یکپارچه کامپیوتری (CIM)
و...
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 708
ثبت شده در 27 دی 98