`

جزوه آموزشی پژوهش عملیاتی (1) رشته حسابداری و علوم اقتصادی

کارشناسی مدیریت، حسابداری و اقتصاد حسابداری

1218093 : پژوهش عملیاتی (1)
- حسابداری

1221109 : پژوهش عملیاتی
- علوم اقتصاد نظری
- علوم اقتصادی
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 229
ثبت شده در 12 تیر 98