`

خلاصه کتاب اخلاق زیستی رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی دکتر مینایی فر

کارشناسی علوم پایه زیست شناسی سلولی و مولکولی

مولف : دکتر امیر عباس مینایی فر

فهرست مطالب :
1_ واژه شناسی اخلاق زیستی
2_ تعریف اخلاق زیستی
3_ اخلاق هنجاري و انواع
4_ اصول مربوط به اخلاق پزشکی
و...

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 239
ثبت شده در 18 اردیبهشت 99