`

خلاصه کتاب ایمنی زیستی مناسب رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

کارشناسی علوم پایه زیست شناسی سلولی و مولکولی

نویسنده : دکتر امیر عباس مینایی فر

عناوین موجود در کتاب :
1_ تعریف ایمنی زیستی
2_ ایمنی آزمایشگاهی
3_ تاریخچه ایمنی زیستی
4_ دستورالعمل حفاظت و ایمنی کارکنان
و...
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 613
ثبت شده در 20 اردیبهشت 99