`

جزوه درسی مبانی مدیریت بازرگانی ویژه دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی

کارشناسی مدیریت، حسابداری و اقتصاد مدیریت بازرگانی

نویسنده : دکتر زین العابدین رحمانی

عناوین موجود در جزوه آموزشی :
1_ تعاریف و مفاهیم سازمان و مدیریت
2_ نظریه های سازمان و مدیریت
3_ کارآفرینی و کسب و کار کوچک
4_ مدیریت محیط
و...

1235003 : مبانی مدیریت بازرگانی
- مدیریت بازرگانی

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 257
ثبت شده در 4 مرداد 99