`

خلاصه کتاب ریاضی عمومی (2) با کد درس 1111408 رشته‌های مهندسی

کارشناسی فنی و مهندسی مهندسی مکانیک

رشته های مرتبط با درس ریاضی عمومی (2) : (1111025)
- شیمی گرایش محض
- شیمی گرایش کاربردی

1111100 : ریاضی عمومی (2)
- مهندسی فناوری اطلاعات
- مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات
- مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
- مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار
- مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن
- مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری
- مهندسی رباتیک
- علوم کامپیوتر
- مهندسی کامپیوتر گرایش مهندسی کامپیوتر

1111109 : ریاضی عمومی (2)
- مهندسی مدیریت پروژه
- مهندسی مدیریت اجرایی
- مهندسی صنایع

1111408 : ریاضی عمومی (2)
- مهندسی برق گرایش الکترونیک
- مهندسی برق گرایش قدرت
- مهندسی برق گرایش کنترل
- مهندسی برق گرایش مخابرات
- مهندسی برق گرایش مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
- مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک
- مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال
- مهندسی پزشکی گرایش بالینی
- مهندسی پزشکی گرایش مهندسی پزشکی
- مهندسی مکانیک
- مهندسی هوا فضا
- مهندسی مواد و متالوژی
- مهندسی پلیمر گرایش صنایع پلیمر
- مهندسی پلیمر گرایش علوم و تکنولوژی رنگ
- مهندسی شیمی گرایش صنایع پالایش، پتروشیمی و گاز
- مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
- مهندسی شیمی گرایش مهندسی شیمی
- مهندسی عمران
- مهندسی مکانیک گرایش تأسیسات
- مهندسی مکانیک گرایش جامدات
- مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات
- مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
- مهندسی رباتیک
1111410 : ریاضی کاربردی (1)
- مهندسی نفت گرایش صنایع نفت
- مهندسی نفت گرایش طراحی فرآیندهای صنایع نفت

1111468 : ریاضیات عمومی (2)
- مهندسی نقشه برداری


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 139
ثبت شده در 24 آذر 98