`

جزوه درسی تئوری‌های سازمان و مدیریت مناسب رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

کارشناسی ارشد علوم تربیتی و روانشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی

مولفان : دکتر حمید قاسمی _ دکتر سارا کشکر _ دکتر ابوالفضل فراهانی _ دکتر غلامعلی کارگر _ دکتر شیرین زرتشتیان

عناوین موجود در جزوه درسی :
1_ شکل گیری آرای نظریه پردازان علم مدیریت
2_ مفاهیم بنیادی و طبقه بندی تئوری های مدیریت
3_ نظریه های مدیریت علمی در مورد سازمان و مدیریت
4_ نظریه های بوروکراسی در مورد سازمان و مدیریت
و...
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 95
ثبت شده در 24 شهریور 99