`

جزوه آموزشی انواع نیروگاه ها ویژه رشته مهندسی برق

کارشناسی فنی و مهندسی مهندسی برق قدرت

عناوین موجود در جزوه آموزشی :
1_ کليات
2_ نيروگاه های حرارتی
3_ نيروگاه های گازی
4_ نيروگاه های چرخه ترکيبی (حرارتی-گازی)
و...

1319078 : تولید و نیروگاه
- مهندسی برق گرایش قدرت
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 54
ثبت شده در 5 دی 99