`

جزوه درسی بررسی سیستم‌ های قدرت (1) از دکتر رضا قاضی ویژه رشته مهندسی برق

کارشناسی فنی و مهندسی مهندسی برق قدرت

استاد مربوطه : دکتر رضا قاضی

عناوین موجود در جزوه درسی :
1ـ کلیات
2ـ یادآوری کیت های الکتریکی
3ـ محاسبه پارامتر های خطوط انتقال و توزیع
4ـ مدل سازی خطوط
و...

1319049 : بررسی سیستم‌های قدرت (1)
- مهندسی برق گرایش الکترونیک
- مهندسی برق گرایش قدرت
- مهندسی برق گرایش کنترل
- مهندسی برق گرایش مخابرات

1319049 : بررسی سیستم‌های قدرت (1)
- مهندسی برق گرایش الکترونیک
- مهندسی برق گرایش قدرت
- مهندسی برق گرایش کنترل
- مهندسی برق گرایش مخابرات
لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

نوع فایل : PDF
دانلود : 16
ثبت شده در 5 دی 99