دانلود و اشتراک سوالات امتحانی درس آزمون‌های روان شناختی (2) با کد 1217256 دانشگاه پیام نور

منابع :

8900 - کاربرد آزمون‌های روانی


این کد درس در رشته های زیر موجود میباشد :

مقطع کارشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی رشته روانشناسی

وضعیت موجودی بانک اطلاعاتی گاما برای این درس:

موجود در سایت

قابل ارسال توسط شما (اطلاعات بیشتر)

00-01 سوال کلید پاسخ تشریحی
نیم سال اول
نیم سال دوم
تابستان
99-00 سوال کلید پاسخ تشریحی
نیم سال اول
نیم سال دوم
تابستان
98-99 سوال کلید پاسخ تشریحی
نیم سال اول
نیم سال دوم
تابستان
97-98 سوال کلید پاسخ تشریحی
نیم سال اول
نیم سال دوم
تابستان
96-97 سوال کلید پاسخ تشریحی
نیم سال اول
نیم سال دوم
تابستان
95-96 سوال کلید پاسخ تشریحی
نیم سال اول
نیم سال دوم
تابستان