منبع درس اقتصاد صنعتی با کد 1221110 اعلام شد


گاما- منبع درس اقتصاد صنعتی (کد 1221110) برای رشته های علوم اقتصادی (مخصوص ورودی های 95 )، علوم اقتصاد نظری (مخصوص ورودی های 86 تا 95) وعلوم اقتصاد نظری (مخصوص ورودی های 85 و قبل ) مقطع کارشناسی اعلام شد.

به گزارش گاما با توجه به استعلام انجام شده از بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری و نیز عدم وجود جزوه مناسب برای این درس در مقطع کارشناسی، منبع این درس مطابق جدول وضعیت منابع درسی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96، کتاب اقتصاد صنعتی (نظریه و کاربرد) با اصلاحات، تالیف آقای دکتر فرهاد خداداد کاشی از انتشارات سمت (چاپ سال 1391 ) اعلام گردید.