لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

نحوه محاسبه نمره در پیام نور

   امیرعباس قاسمی
  6 خرداد 22:29

نحوه محاسبه نمره در پیام نور به چه صورت است؟


   فاطمه ندرلوئی
در 9 خرداد 22:53

شما چه در امتحان میان ترم شرکت کنید یا نکنید فرقی ندارد و در هر صورت به دو روش نمره محاسبه می‌شود و هر کدام که بیشتر شد ملاک هست و وارد کارنامه می‌شود. چند تا مثال میزنم.


۱) فرض کنید نمره میانترم شما از ۸ نمره شد  ۵ و نمره پایانی از ۱۲ نمره ۱۰ گرفته باشین.


- حالت اول ۱۰ با ۵ نمره میانترم جمع میشه و نمره کل میشه  ۱۵


- حالت دوم ۱۰ در عدد ۱۰ ضرب میشود و تقسیم بر ۶ میشود و نمره کل میشه  ۱۶.۶۶


در این صورت یعنی نمره میانترم برای شما فایده نداشت و حالت دوم ملاک نمره نهایی شما هست.


حالا اگه به جای نمره میانترم ۵  نمره کامل میانترم میگرفتید یعنی ۸ نمره میگرفید و پایانی ۱۰ میگرفتید.


۱۰ با ۸ جمع میشه و نمره کل ۱۸ میشود و حالت اول ملاک نمره نهایی هست. 


* سوالی که برای خیلی از بچه ها پیش میاد اینه که اگه استاد برای ما نمره میانترم  صفر  یا یک  رد کنه و ما در امتحان پایانی نمره کامل بگیریم یعنی ۱۲ بشیم تکلیف چیه؟


ر این صورت میانترم صفر هیچ تاثیری ندارد و نمره شما در ۱۰ ضرب میشه و تقسیم بر ۶ میشود که نمره نهایی ۲۰ میشه. 

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.